Toprak Drenajı

Bahçe drenajı, bitki dikimleri ve çim atımından önce gözden kaçırılmaması gereken çok önemli bir alt yapı çalışmasıdır. Bahçede yapılan analiz neticesinde eğer gerekli ise, sulama ya da yağmurdan oluşan suyun alandan uzaklaştırılmasına yönelik bu hattın kurulumu şarttır. Bitkilerin ve özellikle çimin ileride karşılaşacağı sorunlar bakımından önem taşır. Doğru uygulanmış bir drenaj çalışması, ileride çimde ve bahçedeki diğer bitkilerde yaşanacak hastalık ve ölümlerin önüne geçecektir.