Otomatik Sulama Sistemi Kurulumu

Peyzaj düzenlemesi yapılacak alanda, sulama sisteminin kurulumu, bitkilere doğru zamanda ve uygun miktarda su verilebilmesi, insan hatalarından oluşan zararların en aza indirilebilmesi ve işgücü maliyetinin azaltılması  açısından büyük önem taşır. Bu sayede birçok sorunu önceden çözmüş olursunuz.