Çim Atımı ve İş Teslimi

Bahçede, ince tesviyesi yapılmış  ve kod ayarlamaları ile hazır hale getirilen alanda dönem uygunsa tohumlama yöntemi ile ya da hazır (rulo) çimi serme şeklinde uygulatılır. Buradaki en önemli unsur çim tohum türlerinin uygulanan alanın iklim özelliklerine ve amaca (basıma dayanıklılık v.s) uygun olmasıdır. Çimin çok karışımlı olması ya da rulo çim olması onun daha kaliteli olduğu anlamına gelmez. Önemli olan doğru karışımın doğru bir şekilde uygulanmasıdır.