Bahçe Ziyaret

Öncelikle, bahçe düzenlemesi yapılacak alanın konumu, toprak yapısı, ölçüleri, yönü, iklimsel özellikleri tespit edilir. Kullanıcı talepleri dinlenir. Bahçenin çim alan sınırları belirlenir. Bunlar tasarımı şekillendirecek veriler olacaktır.